Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 105

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Odstranitev stare naprave
in akumulatorske baterije
Ta naprava vsebuje vgrajeno baterijo,
le-to je potrebno pred odlaganjem sta-
re naprave med odpadke odstraniti.
Odstranitev in odlaganje
baterije med odpadke
Nevarnost kratkega stika
Ne dotikajte se kontaktov ali
vodnikov.
Nevarnost eksplozije
Akumulatorske baterije ne iz-
postavljajte močnemu sonč-
nemu sevanju, vročini ali
ognju.
Nevarnost poškodbe zaradi
kratkega stika, razjede ali
zaradi izstopanja dražečih
hlapov
Akumulatorske baterije ne
odpirajte.
Napravo se sme odpreti le za
odstranjevanje baterije.
Odstranite baterijo in jo okolju
prijazno zavrzite med odpad-
ke (zbirna mesta ali trgovci).
– 8
SL
105

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?