Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 126

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Stavljanje u pogon
Opis uređaja
Kod vađenja iz ambalaže provjerite
manjka li u sadržaju paketa pribor i ima
li oštećenja. U slučaju transportnih
oštećenja odmah se obratite svome
prodavaču.
Slike pogledajte na stranici 2
Slika
WV 50
1 Punjač s kablom
2 Osnovni uređaj
3 Utičnica za punjenje
4 Indikator punjenja / rada
5 Stopa
6 Rukohvat
7 Sklopka na uređaju (ON/OFF)
8 Odvojivi spremnik prljave vode
9 Zatvarač spremnika prljave vode
10 Separator
11 Bravica, separator
12 Nastavak sa širokim brisačem
13 Bravica, usisni nastavak
WV 50 plus *
14 Bočica za raspršivanje
15 Poluga za raspršivanje
16 Nastavak za brisanje
17 Pričvrsni prsten za nastavak za bri-
sanje
18 Jastučić za brisanje od mikrovlakana
19 Koncentrat sredstva za pranje pro-
zora
* ovisno o opremi
Montaža uređaja
Slika
Nataknite usisni nastavak na sepa-
rator tako da čujno dosjedne.
126
Montirajte bočicu za
raspršivanje i nastavak za
brisanje pa dodajte sredstvo
* ovisno o opremi
Napomena: Prilikom prvog aktiviranja
raspršivača sa njega otpada transpor-
tni osigurač.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
Odvijte raspršivač s bočice.
Nataknite nastavak za brisanje na
raspršivač.
Pričvrsnim prstenom fiksirajte na-
stavak za brisanje i raspršivač.
Slika
Jastučić za brisanje zategnite preko
nastavka za brisanje i pričvrstite "či-
čak" trakom.
Punjenje bočice za raspršivanje
Slika
Priloženi koncentrat (1 x 20 ml) ulij-
te u bočicu za raspršivanje pa boči-
cu zatim polako napunite čistom vo-
dom (čime se dobiva 250 ml otopi-
ne sredstva za pranje).
Zatvorite bočicu.
Punjenje baterije
Slika
Punjač utaknite u odgovarajuću
utičnicu.
Utikač kabela za punjenje utaknite
na stražnjoj strani uređaja.
Napomena: Tijekom punjenja tre-
peri indikator punjenja / rada. Kada
je baterija napunjena, indikator ne-
prekidno svijetli.
– 5
HR
za pranje*

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?