Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Igangsetting
Beskrivelse av apparatet
Kontroller ved utpakkingen at innholdet
i pakken er komplett og uskadd. Kon-
takt din forhandler ved eventuelle
transportskader.
Se side 2 for illustrasjoner
Figur
WV 50
1 Ladeapparat med ladekabel
2 Basisapparat
3 Ladekontakt
4 Lade- / driftsindikator
5 Ståfot
6 Håndtak
7 Hovedbryter (AV/PÅ)
8 Bruktvannstank, avtakbar
9 Forrigling, bruktvannstank
10 Avskiller
11 Lås, avskiller
12 Tilbehørsdel med avstrykere
13 Lås, sugedyse
WV 50 plus *
14 Sprayflaske
15 Sprøytehendel
16 Tilbehørsdel
17 Feste for viskepåsats
18 Mikrofibermopp
19 Konsentrat for vinduspussing
* avhengig av modell
Montere apparat
Figur
Sett sugedysen på avskilleren, du
skal høre den gå i lås.
Monter sprayflasken og
tilbehørsdelen og fyll den
med rengjøringsmiddel*
* avhengig av modell
Merk: Vennligst pass på at transport-
sikringen falle rav ved første bruk av
spruteholdet.
Montering av tilbehørsdelen
Figur
Drei sprøytehodet av sprøyteflasken.
Sett tilbehørsdelen på sprøytehodet.
Forankre tilbehørsdelen og sprøy-
tehodet med festeringen.
Figur
Sett moppen opp på tilbehørsdelen
og festne den med borrelås.
Fyll sprøyteflasken
Figur
Fyll det medleverte konsentratet (1
x 20 ml) i sprøyteflasken og fyll flas-
ken langsomt opp med klart vann
(gir 250 ml rengjøringsmiddel-løs-
ning).
Lukk flasken.
Lade opp batteri
Figur
Ladeapparatet settes inn i en vanlig
stikkontakt.
Stikk støpselet til ladekabelen inn
på baksiden av apparatet.
Merknad: Under ladeprosessen lin-
ker lade- / driftsindikatorene. Når
batteriet er fullt oppladet, lyser de
kontinuerlig.
– 5
NO
53

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?