Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Idrifttagande
Beskrivning av aggregatet
Kontrollera vid uppackningen att inga
tillbehör saknas eller är skadade. Kon-
takta återförsäljaren om skador upp-
kommit vid transporten.
Figurer, se sida 2
Bild
WV 50
1 Laddare med laddkabel
2 Grundapparat
3 Laddningsuttag
4 Laddnings- / driftsindikation
5 Fot
6 Handtag
7 Strömbrytare (PÅ/AV)
8 Smutsvattentank, avtagbar
9 Förslutning, smutsvattentank
10 Avskiljare
11 Uppspärrning, avskiljare
12 Munstycke med sugläppar
13 Uppspärrning, sugmunstycker
WV 50 plus *
14 Sprutflaska
15 Spruthandtag
16 Torktillbehör
17 Fixering till torktillbehör
18 Mikrofaser-torkkudde
19 Koncentrat för fönsterrengöring
* beroende på utrustning
Montera maskin
Bild
Trä på sugmuntycket på avskiljaren
tills den hörbart hakar fast.
Montera sprutflaska och
torktillsatsen och fyll flaskan
med rengöringsmedel*
* beroende på utrustning
Observera: Tänk på att transportsäk-
ringen faller av första gången man an-
vänder spruthuvudet.
Montera torktillsats
Bild
Skruva av spruthuvudet från sprut-
flaskan.
Sätt på torktillsatsen på spruthuvu-
det.
Säkra torktillsatsen och spruthuvu-
det med fixeringsringen.
Bild
Spänn fast torkkudden på torktill-
satsen och fixera med kardborre-
band.
Fyll sprutflaskan
Bild
Fyll upp det medföljande koncen-
tratet (1 x 20 ml) i sprutflaskan och
fyll flaskan långamt med klart vatten
(ger 250 ml rengöringsmedelslös-
ning).
Stäng flaskan.
Ladda det uppladdningsbara
Bild
Anslut medföljande laddare till ett
godkänt vägguttag.
Stick i laddkabelns kontakt på bak-
sidan av apparaten.
Anvisning: Under uppladdningen
blinkar laddnings-/driftslampan. När
batteriet är fulladdat lyser lampan
konstant.
– 5
SV
batteriet
59

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?