Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vigyázat
Esetlegesen veszélyes helyzet,
amely könnyű sérüléshez vagy
kárhoz vezethet.
Üzembevétel
Készülék leírása
Ellenőrizze kicsomagoláskor a cso-
mag tartalmának teljességét és sértet-
lenségét. Szállítás közben keletkezett
sérülés esetén értesítse az eladót.
Ábrákat lásd a 2. oldalon
Ábra
WV 50
1 Töltőkészülék töltőkábellel
2 Alapkészülék
3 Töltő csatlakozó dugasza
4 Töltő- / üzem kijelző
5 Talpazati állvány
6 Markolat
7 Készülék (BE/KI)
8 Szennyvíztartály, kivehető
9 Szennyvíztartály teteje
10 Leválasztó
11 A leválasztó kioldása
12 Rátét lehúzóéllel
13 A szívófej kioldása
WV 50 plus *
14 Permetező palack
15 Permetezőkar
16 Törlő rátét
17 Törlő rátét rögzítő gyűrű
18 Mikrofaser törlőfej
19 Ablaktisztító koncentrátum
* felszereléstől függően
A készülék összeszerelése
Ábra
Helyezze fel a szívófejet az elvá-
lasztóra, amíg ez hallhatóan bekat-
tan.
90
Szerelje fel a permetező
palackot és a törlő rátétet és
töltse fel tisztítószerrel*
* felszereléstől függően
Megjegyzés: Kérem, vegye figyelem-
be, hogy a permetezőfej első működte-
tése esetén a szállítási biztosíték le-
esik.
Törlő rátét felszerelése
Ábra
Csavarja le a permetezőfejet a per-
metező palackról.
Helyezze fel a törlő rátétet a szóró-
fejre.
A törlő rátétet és a szórófejet a rög-
zítőgyűrűvel biztosítsa.
Ábra
Feszítse meg a törlőfejet a törlőrá-
téten és a tépőzárral rögzítse.
Permetező palack feltöltése
Ábra
Töltse a mellékelt koncentrátumot
(1 x 20 ml) a permetező palackba
és a palackot lassan töltse fel tiszta
vízzel (250 ml tisztítószer oldatot
ad).
Zárja be a palackot.
Akku feltöltése
Ábra
A töltő készüléket dugja be egy ren-
deltetésszerű konnektorba.
A töltőkábel dugóját dugja be a ké-
szülék hátuljába.
Megjegyzés: A töltési folyamat
alatt a töltő- / üzem kijelző villog. Ha
az akku teljesen feltöltődött akkor
folyamatosan világít.
– 5
HU

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?