Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 102

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Opis naprave
Pri razpakiranju preverite ali v vsebini
paketa manjka pribor oz. ali obstajajo
poškodbe. V primeru transportnih po-
škodb obvestite svojega prodajalca.
Slike glejte na strani 2
Slika
WV 50
1 Polnilnik s polnilnim kablom
2 Osnovna naprava
3 Polnilna puša
4 Indikator polnjenja / delovanja
5 Nogice
6 Ročaj
7 Stikalo na stroju (ON/OFF)
8 Rezervoar za umazano vodo, sne-
mljiv
9 Zapiralo, rezervoar za umazano
vodo
10 Ločilnik
11 Deblokada, ločilnik
12 Nastavek brisalcev
13 Deblokada, sesalna šoba
WV 50 plus *
14 Pršilna steklenica
15 Pršilna ročica
16 Nastavek za brisanje
17 Fiksirni obroček za nastavek za bri-
sanje
18 Blazinica za brisanje iz mikrovlaken
19 Koncentrat čistila za steklo
* glede na opremo
Montiranje naprave
Slika
Sesalno šobo nataktnite na ločilnik,
da se le-ta slišno zaskoči.
102
Zagon
Montiranje pršilne steklenice
in nastavka za brisanje in
polnjenje s čistilnim
sredstvom*
* glede na opremo
Opozorilo: Prosimo upoštevajte, da
pri prvi uporabi pršilne glave odpade
transportno varovalo.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
Pršilno glavo odvijte s pršilne ste-
klenice.
Nastavek za brisanje nataknite na
pršilno glavo.
Nastavek za brisanje in pršilno gla-
vo zavarujte s fiksirnim obročem.
Slika
Blazinico za brisanje napnite na na-
stavek za brisanje in fiksirajte z
velcro trakom.
Polnjenje pršilne steklenice
Slika
Priloženi koncentrat (1 x 20 ml) na-
lijte v pršilno steklenico in stekleni-
co počasi napolnite s čisto vodo
(dobite 250 ml raztopine čistilnega
sredstva).
Zaprite steklenico.
Polnjenje akumulatorske
Slika
Polnilnik vključite v ustrezno vtični-
co.
Vtič polnilnega kabla vtaknite na
hrbtni strani naprave.
Opozorilo: Med polnjenjem utripa
indikator polnjenja / delovanja. Ko
je akumulatorska baterija napolnje-
na, sveti neprekinjeno.
– 5
SL
baterije

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?