Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
İşletime alma
Cihaz tanımı
Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde
bulunan malzemelerde eksik aksesuar
ya da hasar olup olmadığını kontrol
edin. Nakliye hasarlarında yetkili satı-
cınızı bilgilendirin.
Şekiller Bkz. Sayfa 2
Şekil
WV 50
1 Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı
2 Ana cihaz
3 Şarj fişi
4 Şarj / çalışma göstergesi
5 Kaide
6 Tutamak
7 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)
8 Pis su tankı, çıkartılabilir
9 Kapak, pis su tankı
10 Ayırıcı
11 Kilit açma, ayırıcı
12 Çekme dudaklı adaptör
13 Kilit açma mekanizması, emme me-
mesi
WV 50 plus *
14 Püskürtme şişesi
15 Püskürtme kolu
16 Silme adaptörü
17 Silme adaptörü sabitlemesi
18 Mikro elyaflı silme pedi
19 Cam temizleyici konsantresi
* Donanıma bağlı olarak
Cihazın takılması
Şekil
Duyulur şekilde kilitlenene kadar
emme memesini ayırıcının üstüne
itin.
Püskürtme şişesi ve silme
adaptörünü takın ve temizlik
maddesiyle doldurun*
* Donanıma bağlı olarak
Not: Püskürtme kafasının ilk devreye
sokulması sırasında nakliye emniyeti-
nin düşeceğine lütfen dikkat edin.
Silme adaptörünün takılması
Şekil
Püskürtme kafasını püskürtme şi-
şesinden sökün.
Silme adaptörünü püskürtme kafa-
sına oturtun.
Silme adaptörünü ve püskürtme ka-
fasını sabitleme halkası ile emniye-
te alın.
Şekil
Silme pedini silme adaptöründe ge-
rin ve yapışkan bantla sabitleyin.
Püskürtme şişesinin
doldurulması
Şekil
Birlikte verilen konsantre maddesi
(1 x 20 ml) püskürtme şişesine dol-
durun ve şişeyi temiz suyla hafifçe
doldurun (250 ml temizlik maddesi
çözeltisi verir).
Şişeyi kapatın.
Akünün şarj edilmesi
Şekil
Şarj cihazını kurallara uygun bir pri-
ze takın.
Şarj kablosunun soketini cihazın
arka tarafına takın.
Uyarı: Şarj işlemi sırasında şarj/ ça-
lışma göstergesi yanıp söner. Akü
dolunca, gösterge sürekli yanar.
– 5
TR
77

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?