Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 145

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kasutuselevõtt
Seadme osad
Pakendi lahtipakkimisel kontrollida,
kas kõik osad on olemas ning kahjus-
tamata. Transportimisel tekkinud kah-
justuste korral palun teavitada toote
müüjat.
Joonised vt lk 2
Joonis
WV 50
1 Laadimiskaabliga laadimisseade
2 Põhiseade
3 Laadimispesa
4 Laadimis- / töönäit
5 Jalg
6 Käepide
7 Seadmelüliti (SISSE/VÄLJA)
8 Musta vee paak, eemaldatav
9 Lukk, musta vee paak
10 Separaator
11 Lukustusest vabastamine, sepa-
raator
12 Puhastushuultega otsik
13 Lukustusest vabastamine, imiotsak
WV 50 plus *
14 Piserduspudel
15 Piserdushoob
16 Pühkimisotsik
17 Pühkimisaluse fikseerimisrõngas
18 Mikrokiud-pühkimispadjand
19 Aknapuhastuskontsentraat
* olenevalt varustusest
Seadme paigaldamine
Joonis
Torgake imiotsak separaatorile, kuni
see fikseerub kuuldavalt kohale.
Paigaldage piserduspudel ja
pühkimisotsik ning täitke
puhastusainega*
* olenevalt varustusest
Märkus: Palun pidage meeles, et esi-
mest korda piserduspeale vajutades
kukub ära transpordikaitse.
Pühkimisotsiku paigaldamine
Joonis
Keerake piserduspea piserduspu-
delilt maha.
Pange pühkimisotsik piserduspea-
leauf Sprühkopf setzen
Kinnitage pühkimisotsik ja piser-
duspea fikseerimisrõngaga.
Joonis
Pingutage pühkimispadjandit ja -ot-
sikut ja fikseerige takjapaelaga.
Piserduspudeli täitmine
Joonis
Valage juuresolev kontsentraat (1 x
20 ml) piserduspudelisse ja lisage
aeglaselt puhast vett (annab kokku
250 ml puhastusaine lahust).
Sulgege pudel.
Aku laadimine
Joonis
Ühendage laadimisseade nõuete-
kohasesse pistikupessa.
Ühendage laadimiskaabli pistik
seadme tagaküljele.
Märkus: Laadimise ajal vilgub laa-
dimis- / töönäit. Kui aku on täislaa-
dinud, põleb see pidevalt.
– 5
ET
145

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?