Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 135

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Odlaganje starih uređaja i
akumulatora u otpad
Ovaj uređaj sadrži ugrađenu bateriju
koju treba izvaditi pre odlaganja
uređaja u otpad.
Vađenje baterije i odlaganje u
otpad
Opasnost od kratkog spoja
Ne dodirujte kontakte ili
vodove.
Opasnost od eksplozije
Bateriju ne izlažite jakom
sunčevom zračenju, toploti ili
vatri.
Opasnost od povreda zbog
kratkog spoja, nagrizanja ili
ispuštanja nadražujućih
isparenja.
Ne otvarajte bateriju.
Uređaj sme da se otvara
samo radi odlaganja baterije
u otpad.
Izvadite bateriju i odložite je u
otpad u skladu sa propisima o
očuvanju čovekove okoline
(predajte je ovlašćenom
sabirnom mestu ili prodavcu).
– 8
SR
135

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?