Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 132

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Stavljanje u pogon
Opis uređaja
Pre vađenja iz ambalaža proverite ima
li u sadržini paketa delova koji
nedostaju ili oštećenja. U slučaju
transportnih oštećenja obavestite
Vašeg prodavca.
Slike pogledajte na stranici 2
Slika
WV 50
1 Punjač sa kablom
2 Osnovni uređaj
3 Utičnica za punjenje
4 Indikator punjenja / rada
5 Nogar
6 Drška
7 Prekidač uređaja (ON/OFF)
8 Odvojivi rezervoar prljave vode
9 Zatvarač rezervoara prljave vode
10 Separator
11 Bravica, separator
12 Nastavak sa širokim brisačem
13 Bravica, usisni nastavak
WV 50 plus *
14 Bočica za prskanje
15 Poluga za prskanje
16 Nastavak za brisanje
17 Pričvrsni prsten za nastavak za
brisanje
18 Jastučić za brisanje od
mikrovlakana
19 Koncentrat sredstva za pranje
prozora
* zavisno od opremljenosti
Montaža uređaja
Slika
Nataknite usisni nastavak na
separator tako da se čujno uglavi.
132
Montirajte bočicu za prskanje
i nastavak za brisanje pa
dodajte deterdžent*
* zavisno od opremljenosti
Napomena: Obratite pažnju na to da
prilikom prvog aktiviranja prskalice
transportni osigurač otpada.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
Odvijte prskalicu sa bočice.
Nataknite nastavak za brisanje na
prskalicu.
Pričvrsnim prstenom fiksirajte
nastavak za brisanje i prskalicu.
Slika
Jastučić za brisanje zategnite preko
nastavka za brisanje i pričvrstite
"čičak" trakom.
Punjenje bočice za prskanje
Slika
Priloženi koncentrat (1 x 20 ml)
sipajte u bočicu za prskanje pa
bočicu zatim polako napunite
čistom vodom (čime se dobija
250 ml rastvora deterdženta).
Zatvorite bočicu.
Punjenje baterije
Slika
Punjač utaknite u odgovarajuću
utičnicu.
Utikač kabla za punjenje utaknite
na zadnjoj strani uređaja.
Napomena: Tokom punjenja
treperi indikator punjenja / rada.
Kada je baterija napunjena,
indikator neprekidno svetli.
– 5
SR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?