Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Technische gegevens
Beveiligingsklasse
Volume vuilwaterreser-
voir
Bedrijfstijd bij volle ac-
culading
Nominale spanning
accu
Nominaal vermogen
toestel
Laadtijd bij lege accu
Uitgangsspanning laad-
apparaat
Uitgangsstroom laadap-
paraat
Geluidsdrukniveau (EN
60704-2-1)
Gewicht
Accutype
Technische veranderingen voorbe-
houden!
32
IP X4
100 ml
20
min
3,6
V
12
W
2
h
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
– 8
NL
Oud glas en accu
verwijderen
Dit apparaat bevat een ingebouwde
accu die voor de verwijdering van het
oude apparaat gedemonteerd moet
worden.
Demonteer de accu en als
afval verwerken
Kortsluitingsgevaar
Geen contacten of leidingen
aanraken.
Explosiegevaar
Batterij niet blootstellen aan
sterke zonnestralen, hitte en
vuur.
Verwondingsgevaar door
kortsluiting, corrosie of
door ontsnappen van irrite-
rende dampen
Batterij niet openen.
Apparaat mag alleen ge-
opend worden voor de verwij-
dering van de accu.
Haal de accu uit het apparaat
en verwerk deze op milieu-
vriendelijke wijze tot afval (af-
valverwerkende instantie of
leverancier).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?