Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Låt den rengjorda apparaten torka
innan den monteras ihop nå nytt.
Ladda det uppladdningsbara batte-
riet.
Förvara aggregatet
Förvara apparaten torrt i stående
position.
Åtgärder vid störningar
Sprutflaskan sprutar ej
Fylla på rengöringsmedel.
Pumpmekanismen i sprutflaskan är
defekt, kontakta handlaren.
Apparaten startar inte
Kontrollera laddnings- / driftslampan:
Ingen signal eller långsamt blinkan-
de signal: Ladda batteriet.
Vid snabbt blinkande signal: kon-
takta handlaren
Ränder vid rengöringen
Rengör sugläpp.
Vända nedsliten sugläpp:
Dra ut sugläppen av silikon åt si-
dan. Fukta silikonläppen med vat-
ten eller rengöringsmedel i det
avrundade området. Skjut tillbaka
silikonläppen på omvänt sätt i fäs-
tet.
Byt ut sugläppen vid behov:
Om båda kanterna på silikonläppen
är slita efter att den har vänts måste
en ny silikonläpp monteras. Byt ut
silikonläppen på det sätt som be-
skrivs ovan.
Kontrollera doseringen av rengö-
ringsmedlet.
Det kommer ut vatten genom
ventliationsöppningarna
Tömma smutsvattentank (max
innehåll 100 ml).
Specialtillbehör
Koncentrat för fönsterengöring (4 x
20 ml)
Beställningsnr.
Mikrofaser-torkkudde (2 Styck)
Beställningsnr.
Sugläpp, bred (2 st)
Beställningsnr.
Höftväska
Beställningsnr.
Tekniska data
Skydd
Volym smutsvatten-
tank
Arbetstid med full bat-
teriladdning
Märkspänning batteri
Nominell effekt apparat 12
Laddtid vid tomt batteri 2
Utgångsspänning lad-
dare
Utgångsström laddare
Ljudtrycksnivå (EN
60704-2-1)
Vikt
Typ av uppladdnings-
bart batteri
Med reservation för tekniska änd-
ringar!
– 7
SV
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 ml
20
min
3,6
V
W
tim
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
61

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?