Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 157

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Naudojimo pradžia
Prietaiso aprašymas
Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar
netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų.
Jei prietaisas pažeistas gabenimo me-
tu, praneškite apie tai pardavėjui.
Paveikslėlius rasite 2 psl.
Paveikslas
WV 50
1 Įkroviklis su kabeliu
2 Įrenginio pagrindas
3 Įkrovimo lizdas
4 Įkrovos lygio / darbo režimo indika-
torius
5 Kojelė
6 Rankena
7 Prietaiso jungiklis (ĮJUNGTI/IŠ-
JUNGTI)
8 Išimamas užteršto vandens bakas
9 Užteršto vandens bako kamštis
10 Atskyriklis
11 Atskyriklio atblokavimo įtaisas
12 Antgalis su nubrauktuvu
13 Siurbimo antgalio atblokavimo įtai-
sas
WV 50 plus *
14 Purkštuvas
15 Purkštuvo svirtis
16 Plaunamasis antgalis
17 Plaunamojo antgalio fiksatorius
18 Mikropluošto padas
19 Koncentruotas langų ploviklis
* priklauso nuo įrangos
Prietaiso montavimas
Paveikslas
Užmaukite purškimo antgalį ant at-
skyriklio taip, kad girdėtųsi, kaip jis
užsifiksuoja.
Sumontuokite purkštuvą ir
plaunamąjį antgalį ir
pripildykite valomosios
priemonės *
* priklauso nuo įrangos
Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad pir-
mą kartą įjungus purkštuvą nusileidžia
transportavimo apsauga.
Plaunamojo antgalio
montavimas
Paveikslas
Nuo purkštuvo nusukite jo galvą.
Ant purkštuvo galvos uždėkite plau-
namąjį antgalį.
Fiksuojamuoju žiedu pritvirtinkite
plaunamąjį antgalį ant purkštuvo
galvos.
Paveikslas
Ant plaunamojo antgalio įtempkite
plaunamąjį padą ir pritvirtinkite li-
pnia juosta.
Purkštuvo užpildymas
Paveikslas
Supilkite kartu patiektą koncentratą
(1 x 20 ml) į purkštuvą ir iš lėto už-
pildykite purkštuvą švariu vandeniu
(iš viso susidaro 250 ml valomojo
tirpalo).
Užsukite purkštuvą.
Įkraukite akumuliatorių
Paveikslas
Įjunkite kartu su prietaisu patiektą
įkroviklį į įprastą elektros tinklo liz-
dą.
Įjunkite maitinimo laido kištuką į liz-
dą prietaiso nugarėlėje.
Pastaba: Įkraunant bateriją mirksi
įkrovos lygio / darbo režimo indika-
torius. Kai bateriją visiškai įkrauta,
šis indikatorius žiba nepertraukia-
mai.
– 5
LT
157

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?