Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 29

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Symbolen in de
gebruiksaanwijzing
Gevaar
Voor een onmiddellijk dreigend
gevaar dat leidt tot ernstige en
zelfs dodelijke lichamelijke let-
sels.
Waarschuwing
Voor een mogelijks gevaarlijke
situatie die zou kunnen leiden
tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chamelijke letsels.
Voorzichtig
Voor een mogelijks gevaarlijke
situatie die kan leiden tot lichte
lichamelijke letsels of materiële
schade.
Ingebruikneming
Beschrijving apparaat
Controleer bij het uitpakken de inhoud
van de verpakking op ontbrekende toe-
behoren, of beschadigingen. Neem bij
transportschades contact op met uw
leverancier.
Afbeeldingen: zie pagina 2
Afbeelding
WV 50
1 Laadapparaat met laadkabel
2 Basiseenheid
3 Laadbus
4 Ladings- / bedrijfsindicatie
5 Voet
6 Handgreep
7 Schakelaar van het apparaat (AAN
/ UIT)
8 Vuilwaterreservoir, uitneembaar
9 Vergrendeling vuilwaterreservoir
10 Afscheider
11 Ontgrendeling, afscheider
12 Opzetstuk met aftreklippen
13 Ontgrendeling, zuigmond
WV 50 plus *
14 Spuitfles
15 Spuithendel
16 Veegstuk
17 Fixeerring voor wisseropzetstuk
18 Microvezelpad
19 Geconcentreerd ruitreinigingsmiddel
*afhankelijk van de uitvoering
Apparaat monteren
Afbeelding
Zuigmond op afscheider steken, tot
deze hoorbaar inklinkt.
Spuitfles en veegstuk
monteren en vullen met
reinigingsmiddel*
*afhankelijk van de uitvoering
Instructie: Gelieve in acht te nemen
dat de transportbeveiliging bij de eer-
ste bediening van de spuitkop loskomt.
Veegstuk monteren
Afbeelding
Spuitkop van de spuitfles draaien.
Veegstuk op spuitkop plaatsen.
Veegstuk en spuitkop met bevesti-
gingsring borgen.
Afbeelding
Pad op veegstuk spannen en met
klittenband vastzetten.
Spuitfles vullen
Afbeelding
Meegeleverd concentraat (1 x 20
ml) in spuitfles vullen en fles met
zuiver water langzaam vullen (geeft
250 ml reinigingsmiddeloplossing).
Fles afsluiten.
– 5
NL
29

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?