Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 98

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ce až do teploty vody 60°C (bez při-
dání máchadla).
Vyčištěné zařízení nechte před
zpětnou montáží uschnout.
Nabijte akumulátor.
Uložení přístroje
Zařízení ukládejte nastojato
v suchých prostorách.
Pomoc při poruchách
Postřikovací láhev
nepostřikuje
Doplňte čistidlo.
Čerpací mechanismus v postřiko-
vací láhvi je vadný, obraťte se na
dodavatele.
Zařízení se nerozbíhá
Zkontrolujte ukazatel nabíjení / provo-
zu:
Bez signálu popř. pomalu blikající
signální světlo: Akumulátor nabijte.
Když signální světlo bliká rychle:
obraťte se na dodavatele.
Pruhy při čištění
Očistěte stěrku.
Opotřebované stahovací manže-
ty otočte:
Vytáhněte silikonové stahovací
manžety bočně směrem ven. Na-
vlhčete silikonové manžety v pro-
storu zaoblení vodou nebo čisticím
prostředkem. Silikonové manžety
opět nasuňte do držáku v obrácené
poloze.
V případě potřeby vyměňte sta-
hovací manžetu za novou:
Jakmile jsou po otočení silikonové
manžety obě hrany opotřebované,
je nezbytné obstarat novou siliko-
novou manžetu. Výměnu silikonové
98
manžety proveďte podle návodu
uvedeného výše.
Zkontrolujte dávkování čisticího
prostředku.
Voda vytéká z větracích
Vyprázdněte zásobník na znečiště-
nou vodu (obsah max.100 ml).
Zvláštní příslušenství
Koncentrovaný prostředek na čiště-
ní oken (4 x 20 ml)
Objednací č.: 6.295-302.0
Stírací polštářek z mikrovláken (2
Artikl)
Objednací č.: 2.633-100.0
Stěrka, široká (2 Artikl)
Objednací č.:
Taška na stehno
Objednací č.:
– 7
CS
štěrbin
2.633-005.0
2 633-006.0

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?