Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Simboluri din manualul de
utilizare
Pericol
Pericol iminet, care duce la vătă-
mări corporale grave sau moarte.
Avertisment
Posibilă situaţie periculoasă,
care ar putea duce la vătămări
corporale grave sau moarte.
Atenţie
Posibilă situaţie periculoasă,
care ar putea duce la vătămări
corporale uşoare sau pagube
materiale.
Punerea în funcţiune
Descrierea aparatului
La despachetare verificaţi conţinutul
pachetului în privinţa existenţei tuturor
accesoriilor sau a deteriorărilor. În ca-
zul în care constataţi deteriorări cauza-
te de un transport necorespunzător, vă
rugăm să anunţaţi imediat comercian-
tul dvs.
Pentru imagini vezi pagina 2
Figura
WV 50
1 Încărcător cu cablu de încărcare
2 Aparat de bază
3 Mufă de încărcare
4 Indicator de încărcare / funcţionare
5 Picior de sprijin
6 Mâner
7 Comutator aparat (PORNIRE/
OPRIRE)
8 Rezervor detaşabil de apă uzată
9 Închizătoare rezervor de apă uzată
10 Separator
11 Dispozitiv de blocare separator
12 Piesă montabilă cu lame de ştergere
13 Dispozitiv de deblocare duză de as-
piraţie
114
WV 50 plus *
14 Flacon de pulverizare
15 Manetă de pulverizare
16 Dispozitiv de ştergere
17 Inel de fixare dispozitiv de ştergere
18 Tampon pentru şters din microfibră
19 Concentrat de soluţie de curăţat
geamuri
* în funcţie de dotare
Montarea aparatului
Figura
Aplicaţi duza de aspiraţie şi separa-
torul, trebuie să auziţi un click că
acestea sunt bine fixate.
Montaţi flaconul de
pulverizare pe dispozitivul de
ştergere şi umpleţi cu soluţie
* în funcţie de dotare
Indicaţie: Vă rugăm să ţineţi cont, că
la prima acţionare a capului de pulveri-
zare siguranţa pentru transport va că-
dea.
Montarea dispozitivului de
ştergere
Figura
Deşurubaţi capul de pulverizare de
pe flaconul de pulverizare.
Aplicaţi dispozitivul de ştergere pe
capul de pulverizare.
Asiguraţi dispozitivul de ştergere şi
capul de pulverizare cu inelul de fi-
xare.
Figura
Întindeţi tamponul pentru şters pe
dispozitivul de ştergere şi fixaţi-l cu
bandă adezivă.
– 5
RO
de curăţat*

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?