Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
jamā mašīnā līdz 60°C temperatūrā
(neizmantojot veļas mīkstinātāju).
Ļaujiet iztīrītajam aparātam pirms
salikšanas nožūt.
Uzlādēt akumulatoru.
Aparāta uzglabāšana
Uzglabājiet aparātu stāvus pozīcijā
sausās telpās.
Palīdzība darbības
traucējumu gadījumā
Aerosola pudelīte nesmidzina
Uzpildīt tīrīšanas līdzekli.
Bojāts sūkņa mehānisms aerosola
pudelītē, sazinieties ar tirgotāju.
Aparāts neieslēdzas
Pārbaudiet uzlādes / darba indikatoru:
Nav signāla jeb ir lēnām mirgojošs
signāls: uzlādējiet akumulatoru.
Ja signāls mirgo ātri: sazinieties ar
tirgotāju.
Svītras tīrīšanas laikā
Notīriet mazgāšanas mēlīti.
Apgrieziet nolietoto mazgāšanas
mēlīti otrādi:
Izvelciet no silikona izgatavoto
mazgāšanas mēlīti sāņus uz āru.
Samitriniet silikona mēlīti noapaļo-
juma vietā ar ūdeni vai tīrīšanas lī-
dzekli. Iebīdiet silikona mēlīti otrādi
atpakaļ turētājā.
Vajadzības gadījumā mazgāša-
nas mēlīti nomainiet:
Ja pēc silikona mēlītes apgriešanas
otrādi ir nodilušas abas malas, ir
nepieciešama jauna silikona mēlīte.
Nomainiet silikona mēlīti, kā ap-
rakstīts iepriekš.
Pārbaudiet, vai tiek pareizi dozēts
tīrīšanas līdzeklis.
No ventilācijas spraugām
iztek ūdens
Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni
(maks. 100 ml tilpums).
Speciālie piederumi
Logu tīrīšanas līdzekļa koncentrāts
(4 x 20 ml)
Pasūtījuma Nr.:
Mikrošķiedras uzlika (2 gab.)
Pasūtījuma Nr.:
Mazgāšanas mēlīte, plata (2 gab.)
Pasūtījuma Nr.:
Gurnu soma
Pasūtījuma Nr.:
Tehniskie dati
Aizsardzība
Netīrā ūdens tvertnes
tilpums
Darbības laiks, ja ir pil-
nībā uzlādēts akumu-
lators
Akumulatora nominā-
lais spriegums
Aparāta nominālā jau-
da
Tukšas akumulatora
baterijas uzlādes il-
gums
Lādētāja izejas sprie-
gums
Lādētāja izejas strāva
Trokšņu līmenis (EN
60704-2-1)
Svars
Akumulatora tips
Rezervētas tiesības veikt tehniskas
izmaiņas!
– 7
LV
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 ml
20
min
3,6
V
12
W
2
st.
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
153

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?