Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 172

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Жұмысты бастау
Шашырату шишасы мен жуу
саптамасымен тазалау*
* жинақталуына байланысты
Сурет
Тазалау бұйымын құю үшін
шишаның шашырату тұтқасын
басып, тазалынатын жерге
бірқалыпты шашып алып, жуу
қапшасымен кірді тазалап
кетіріңіз.
Нұсқау: Жуу қапшасын керек
болғанда су ағымы астында жуып
алыңыз!
Сурет
Бұйымды қосыңыз, толтыру
дəрежесі мен жұмыс көрсеткіш
шамы тоқтамай жанып тұрады.
Маңызды: Пайдалану алдында
құрал жапқыштарының лас
еместігіне көз жеткізіңіз.
Тазалау бұйымын сорғыту үшін,
бұйымды жоғарыдан астыға
қарай тартыңыз.
Нұсқау: Алыстау жерлерді
тазалау үшін көлденең жəне
қақпақшасы арқылы сорғыту
мүмкін (шектеулі мөлшерімен).
Назарыңызда болсын:
Қуаттандырғыштың қуаты азайған
кезде қуат белгісі жыпылықтайды
жəне белгілі бір уақыттан соң құрал
өшіп қалады. Осындай жағдайда
қуаттандырғышты ток көзіне қосу
керек
Су бүріккіш іске қосылған кезде,
құрал өшіп қалуы мүмкін. Осылай
қуаттандырғыштың қызмет ету
мерзімі артады.
172
Шашырату шишасыз тазалау
Тазалау бұйымдарын шығарушы
нұсқауларына сəйкес құйып, кір
жерлерді тазалаңыз.
«Су бүріккішпен жəне
қондырмамен тазарту»
нұсқаулығына сəйкес əрекет,
суреттер
Жұмысты уақытша тоқтату
Сурет
Құралды ажыратыңыз жəне тірек
аяққа қондырыңыз (нық
орналастыру).
Сауытты жұмыс уақытында
Кір су жинау сауытындағы су ең
жоғарғы толтыру дəрежесіне (белгі)
жетіп қалса, сауытты босатыңыз.
Сурет
Бұйымды істен шығарыңыз.
Сурет
Кір су жинау сауытының қақпағын
тартып ашып, сауыт ішіндегісін
құйып шығарыңыз.
Кір су жинау сауытының қақпағын
жабыңыз.
Жұмысты бітіру /
Бұйымды тазалау
Сурет
Бұйымды істен шығарыңыз.
Сурет
Ең алдымен сорғыш силиконды
ажыратып, сепаратордан
босатыңыз, сонан соң
сепараторды ажыратып,
сəйкесінше босатыңыз.
Сепаратор мен сорғыш
силиконда ағын сумен
тазартыңыз (жуғыш машинада
жууға арналмаған).
– 7
KK
.
босату

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?