Download  Print this page

Srpski - Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pregled sadržaja

Srpski

Namensko korišćenje. . . . . . . . SR . . .3
Sigurnosne napomene . . . . . . . SR . . .3
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . SR . . .5
Kraj rada / čišćenje uređaja . . . SR . . .6
Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . SR . . .7
Poseban pribor. . . . . . . . . . . . . SR . . .7
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . SR . . .7
Odlaganje starih uređaja i
akumulatora u otpad . . . . . . . . SR . . .8
Poštovani kupče,
Pre prve upotrebe Vašeg
uređaja pročitajte ove
originalno uputstvo za rad, postupajte
prema njemu i sačuvajte ga za kasniju
upotrebu ili za sledećeg vlasnika.
Uređaj se isporučuje u dve različite
verzije.
WV 50
WV 50 plus zajedno sa bočicom za
prskanje, nastavkom za brisanje i
koncentratom sredstva za pranje prozora
Namensko korišćenje
Ovaj uređaj na baterije
koristite isključivo u privatne
svrhe, za čišćenje vlažnih i
glatkih površina poput
prozora, ogledala ili
keramičkih pločica. Prašina
ne sme da usisava.
Uređaj nije namenjen za
usisavanje većih količina
tečnosti sa vodoravnih
površina, npr. iz prevrnutih
čaša (maks. 25 ml).
Uređaj koristite samo sa
uobičajenim sredstvima za
pranje prozora (ne sa
špiritusom ili penušavim
deterdžentima).
130
Preporučujemo: Koncentrat
sredstva za pranje prozora
marke KÄRCHER (vidi
poglavlje "Poseban pribor").
Ovaj uređaj upotrebljavajte
samo sa priborom i rezervnim
delovima, koje je odobrio
KÄRCHER.
Nenamenskom se smatra svaka
upotreba izvan ovih okvira.
Proizvođač ne preuzima
odgovornost za tako nastale
štete; rizik snosi jedino korisnik.
Sigurnosne napomene
Ovaj uređaj nije predviđen da
njime rukuju osobe sa
smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim
mogućnostima opažanja ili s
ograničenim iskustvom i
znanjem, osim ukoliko ih lice
koje je za njih odgovorno ne
nadgleda ili upućuje u rad s
uređajem.
Deca smeju da koriste uređaj
samo ako su starija od 8
godina i ako ih osoba koja je
nadležna za njihovu sigurnost
neprestano nadgleda i
upućuje u način korišćenja
uređaja i eventualne
opasnosti.
Deca ne smeju da se igraju
uređajem.
Nadgledajte decu kako biste
sprečili da se igraju sa
uređajem.
Deca ne smeju obavljati
poslove održavanja i čišćenja
uređaja bez nadzora.
– 3
SR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?