Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Vana seadme ja aku
utiliseerimine
Sellel seadmel on sisseehitatud aku.
Palun monteerige see enne vana
seadme utiliseeerimist maha.
Monteerige aku maha ja
utiliseerige
Lühise oht!
Ärge puudutage kontakte ega
juhtmeid.
Plahvatusoht
Vältige aku kontakti tugeva
päikesekiirguse, kuumuse või
tulega.
Lühisest, korrosioonist või
ärritavatest aurudest tingi-
tud vigastusoht
Ärge avage akut.
Seadet tohib avada ainult aku
utiliseerimiseks.
Võtke aku välja ja utiliseerige
keskkonnanõuetele vastavalt
(kogumispunktid või kaup-
mees).
148
– 8
ET

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?