Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Eski cihaz ve akünün
tasfiye edilmesi
Bu cihaz yerleşik bir aküye sahiptir,
eski cihazı tasfiye etmeden önce lütfen
bu aküyü sökün.
Akünün sökülmesi ve tasfiye
edilmesi
Kısa devre tehlikesi
Kontaklara veya hatlara do-
kunmayın.
Patlama tehlikesi
Aküyü güçlü güneş ışınları,
ısı ve ateşe maruz bırakma-
yın.
Kısa devre, asitle yanma
veya tahriş edici buharlar
nedeniyle yaralanma tehli-
kesi
Akünün içini açmayın.
Cihaz, sadece akülerin tasfi-
ye edilmesi için açılmalıdır.
Aküyü çıkartın ve çevreye
uyumlu bir şekilde tasfiye
edin (toplama merkezleri ya
da yetkili satıcılar).
80
– 8
TR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?