Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 174

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Арнайы жабдықтар
Терезе тазалау концентраты (4 x
20 мл)
Тапсырыс №:
Микрофазер материалынан жуу
қапшасы (2 дана)
Тапсырыс №:
Құрал жапқышы, жалпақ (2 дана)
Тапсырыс №:
Белдеме сөмке
Тапсырыс №:
Техникалық мағлұматтар
Қорғау түрі
Кір су жинау
сауытының мөлшері
Батарея толып
тұрғандағы жұмыс
уақыты
Батареяның кернеуі
Бұйымның кернеу
қуаты
Заряды отырған
аккумуляторды
зарядтау уақыты
Толтыру
құрылғысының шығу
кернеуі
Толтыру
құрылғысының шығу
құаты
Дыбыс деңгейі
(EN 60704-2-1)
Салмағы
Akkutyp
Техникалық өзгерістер пайда
болып қалуы мүмкін!
174
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 мл
20
мин.
3,6
V
12
Вт
2
сағ.
5,5
V
600 мА
54
дБ(A)
0,7
кг
Li-Ion
– 9
KK
Қолданылған немесе ескі
бұйымдар мен
батареяларды қалдыққа
тапсыру
Бұл бұйым құрамында ішіне
орнатылған батарея бар, қолданылған
бұйымды қалдыққа тапсыру алдынан
оны бұйымнан шығарып алыңыз.
Батареяны шығарып алып
қалдыққа тапсыру
Қысқа тұйықталу қаупі
Контактілерге немесе
байланыс желілеріне қол
тигізбеңіз.
Жарылу қаупі бар!
Батареяны аса жоғары күн
сəулесі, аса ыстық
жерлерге немесе отқа
қоймаңыз.
Қысқа тұйықталу, күйік
алу немесе қоздырушы
газдармен дем алу қаупі
бар
Батареяны ашпаңыз.
Бұйымды тек қана
батареяны шығарып алу
үшін ашуыңызға болады.
Батареяны шығарып алып,
қоршаған ортаға зиян
келтірмей қалдыққа
тапсырыңыз (электр
қалдықтарын жинау
жерлеріне немесе
сатушыға).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?