Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hantera uttjänade
apparater och batterier på
ett miljövänligt sätt
Denna maskin innehåller ett inbyggt
batteri, vilket ska monteras bort innan
en förbrukad maskin avfallshanteras.
Ta ur batteriet och föra till
Risk för kortslutning
Rör inte vid kontakter eller
ledningar.
Risk för explosion
Utsätt inte batteriet för sol-
strålning, värme eller eld.
Risk för personskador på
grund av kortslutning, frät-
ning eller på grund av att ir-
riterande gaser tränger ut.
Öppna inte batteriet.
Maskinen för endast öppnas
för att avlägsna batteriet för
avfallshantering.
Ta ut batteriet och avfallshan-
tera miljövänligt (uppsam-
lingsställe eller försäljare).
62
avfall
– 8
SV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?