Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zakończenie pracy /
wyczyszczenie urządzenia
Rysunek
Wyłączyć urządzenie.
Rysunek
Najpierw odblokować dyszę ssącą i
zdjąć z oddzielacza, a potem odblo-
kować oddzielacz i również go
zdjąć.
Oczyścić oddzielacz i dyszę ssącą
pod wodą bieżącą (urządzeń nie
można myć w zmywarce).
Rysunek
Uwaga: Urządzenie podstawo-
we zawiera podzespoły elek-
tryczne, nie czyścić go pod
wodą bieżącą!
Zdjąć zbiornik brudnej wody, prze-
kręcić element zamykający i wyjąć
go.
Opróżnić zbiornik i wypłukać wodą.
Ponownie zamknąć zbiornik.
Zdjąć ścierkę do kurzu z butli natry-
skowej i wymyć pod płynącą wodą.
Ścierkę do kurzu można też wymyć
w pralce do temperatury 60°C (bez
użycia płynu zmiękczającego).
Pozwolić na wyschnięcie wyczysz-
czonego urządzenia przed jego zło-
żeniem.
Naładować akumulator.
Przechowywanie urządzenia
Przechowywać urządzenie w su-
chym pomieszczeniu.
Usuwanie usterek
Butla natryskowa nie działa
Wlać środek czyszczący.
Mechanizm pompki w butli natry-
skowej jest uszkodzony, skontakto-
wać się ze sprzedawcą.
110
Urządzenie nie włącza się
Sprawdzić wskaźnik naładowania /
pracy urządzenia:
Brak sygnału wzgl. sygnał miga po-
woli: Naładować akumulator.
Przy szybko migającym sygnale:
Skontaktować się ze sprzedawcą.
Po czyszczeniu zostają pasy
Wyczyścić ściągacz.
Obrócić zużyty ściągacz:
Pociągnąć ściągacz silikonowy po
boku na zewnątrz. Zwilżyć ściągacz
silikonowy przy zaokrągleniu wodą
lub środkiem czyszczącym. Ponow-
nie wsunąć ściągacz silikonowy do
wspornika odwrotną stroną.
W razie potrzeby wymienić ścią-
gacz:
Jeżeli po obróceniu ściągacza sili-
konowego obydwie krawędzie są
zużyte, konieczne jest wstawienie
nowego ściągacza. Wymienić ścią-
gacz silikonowy w sposób opisany
powyżej.
Sprawdzić dozowanie środka
czyszczącego.
Woda wydostaje się ze
szczelin wentylacyjnych
Opróżnić zbiornik brudnej wody
(maks. 100 ml zawartości).
Wyposażenie specjalne
Koncentrat do czyszczenia okien
(4 x 20 ml)
Nr katalogowy: 6.295-302.0
Ściereczka z weluru pluszowego (2
Szt.)
Nr katalogowy: 2.633-100.0
Ściągacz, szeroki (2 sztuki)
Nr katalogowy:
Torebka biodrowa
Nr katalogowy:
– 7
PL
2.633-005.0
2.633-006.0

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?