Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Πλήρωση της φιάλης ψεκασμού
Εικόνα
Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με το
συνοδευτικό συμπύκνωμα (1 x 20
ml) και συμπληρώστε αργά με κα-
θαρό νερό (δίνει 250 ml διαλύματος
απορρυπαντικού).
Κλείστε καλά τη φιάλη.
Φόρτιση του συσσωρευτή
Εικόνα
Συνδέστε το φορτιστή με μια κατάλ-
ληλη πρίζα.
Βάλτε το φις του καλωδίου φόρτι-
σης στο πίσω μέρος της συσκευής.
Υπόδειξη: Κατά τη διαδικασία φόρ-
τισης αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτι-
σης / λειτουργίας. Όταν φορτίσει
εντελώς ο συσσωρευτής, η ένδειξη
παραμένει αναμμένη.
Έναρξη εργασίας
Καθαρισμός με φιάλη ψεκασμού
και εξάρτημα σκουπίσματος*
*ανάλογα με τον εξοπλισμό
Εικόνα
Για να απλώσετε το απορρυπαντι-
κό, πιέστε το μοχλό ψεκασμού της
φιάλης και ψεκάστε ομοιόμορφα
την επιφάνεια. Στη συνέχεια διαλύ-
στε τους ρύπους με το σφουγγάρι.
Υπόδειξη: Πλύνετε το μαξιλαράκι
με τρεχούμενο νερό, όταν είναι
απαραίτητο.
Εικόνα
Ενεργοποιήστε τη συσκευή, η έν-
δειξη φόρτισης / λειτουργίας παρα-
μένει αναμμένη.
Σημαντικό: Πριν τη χρήση βεβαιωθεί-
τε ότι τα αφαιρούμενα χείλη είναι καθα-
ρά.
Για αναρρόφηση του υγρού απορ-
ρυπαντικού κινείτε τη συσκευή από
πάνω προς τα κάτω.
72
Υπόδειξη: Οι επιφάνειες με δύσκο-
λη πρόσβαση μπορούν να καθαρι-
στούν τόσο διαγώνια όσο και από
πάνω (περιορισμένη ποσότητα).
Υποδείξεις:
Σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο
συσσωρευτή, η ένδειξη φόρτισης / λει-
τουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει αργά
και η συσκευή απενεργοποιείται έπειτα
από ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή φορτίστε το συσσω-
ρευτή.
Όταν χρησιμοποιείται η φιάλη ψεκα-
σμού, η συσκευή μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί. Έτσι αυξάνεται αρκετά ο δια-
θέσιμος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτι-
ση του συσσωρευτή.
Καθαρισμός χωρίς φιάλη
ψεκασμού
Απλώστε το απορρυπαντικό σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του κατασκευ-
αστή με το συμβατικό τρόπο και δι-
αλύστε τους ρύπους.
Περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με
την ενότητα "Καθαρισμός με φιάλη
ψεκασμού και εξάρτημα σκουπί-
σματος", εικόνα
Διακοπή λειτουργίας
Εικόνα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
τοποθετήστε την στη βάση της (θέ-
ση στάθμευσης).
Εκκένωση του δοχείου κατά
τη διάρκεια της εργασίας
Εάν επιτευχθεί η μέγιστη στάθμη πλή-
ρωσης (σήμανση) στη δεξαμενή βρώ-
μικου νερού, αδειάστε τη δεξαμενή.
Εικόνα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
– 6
EL
.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?