Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 108

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Symbole w instrukcji obsługi
Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpie-
czeństwie, prowadzącym do
ciężkich obrażeń ciała lub do
śmierci.
Ostrzeżenie
Przy możliwości zaistnienia nie-
bezpiecznej sytuacji mogącej
prowadzić do ciężkich obrażeń
ciała lub śmierci.
Uwaga
Przy możliwości zaistnienia nie-
bezpiecznej sytuacji mogącej
prowadzić do lekkich obrażeń
ciała lub szkód materialnych.
Uruchomienie
Opis urządzenia
Podczas rozpakowywania urządzenia
należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się wszystkie elementy i czy
nic nie jest uszkodzone. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń w transporcie
należy zwrócić się do dystrybutora.
Rysunki patrz strona 2
Rysunek
WV 50
1 Ładowarka z kablem do ładowania
2 Urządzenie podstawowe
3 Gniazdo ładowania
4 Wskaźnik naładowania / pracy
urządzenia
5 Nóżka
6 Uchwyt
7 Włącznik/ wyłącznik
8 Zbiornik brudnej wody, zdejmowany
9 Zamknięcie, zbiornik brudnej wody
10 Oddzielacz
11 Odblokowanie, oddzielacz
12 Nakładka ze ściągaczem
13 Odblokowanie, dysza ssąca
108
WV 50 plus *
14 Butla natryskowa
15 Dźwignia natryskowa
16 Nasadka ścierająca
17 Pierścień ustalający do nasadki
ścierającej
18 Ściereczka z weluru pluszowego
19 Koncentrat do czyszczenia okien
*w zależności od wyposażenia
Montaż urządzenia
Rysunek
Nałożyć dyszę ssącą na oddzie-
lacz, aż się w słyszalny sposób za-
trzaśnie.
Zamontować butlę
natryskową i nasadkę
ścierającą i pełnić środkiem
czyszczącym*
*w zależności od wyposażenia
Wskazówka: Należy pamiętać o tym,
że przy pierwszym użyciu głowicy roz-
pryskowej opada zabezpieczenie
transportowe.
Montaż nasadki ścierającej
Rysunek
Odkręcić głowicę rozpryskową butli
natryskowej.
Nałożyć nasadkę ścierającą na gło-
wicę rozpryskową.
Zabezpieczyć nasadkę ścierającą i
głowicę rozpryskową za pomocą
pierścienia mocującego.
Rysunek
Naprężyć ściereczkę na nasadce
ścierającej i zamocować za pomo-
cą taśmy z zatrzaskami.
– 5
PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?