Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Zbrinjavanje rabljenih
uređaja i akumulatora u
otpad
Ovaj uređaj posjeduje ugrađenu bateri-
ju koju treba izvaditi prije odlaganja ra-
bljenog uređaja u otpad.
Skidanje i zbrinjavanje
baterije
Opasnost od kratkog spoja
Ne dodirujte kontakte niti vo-
dove.
Opasnost od eksplozije
Bateriju ne izlažite jakom
sunčevom zračenju, toplini ili
vatri.
Opasnost od ozljeda usli-
jed kratkog spoja, nagriza-
nja ili ispuštanja
nadražujućih isparenja
Ne otvarajte bateriju.
Uređaj se smije otvoriti samo
u svrhu zbrinjavanja baterije
u otpad.
Izvadite bateriju i zbrinite ju
na ekološki primjeren način
(predajte ju ovlaštenom sabir-
nom mjestu ili prodavaču).
– 8
HR
129

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?