Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 93

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A használt készülék és az
akkumulátor eltávolítása
Ez a készülék beépített akkumulátort
tartalmaz, a használt készülék eltávolí-
tása előtt ezt ki kell szerelni.
Akkumulátorok kiszerelése és
ártalmatlanítása
Rövidzárlat veszélye
Ne érintsen meg érintkezése-
ket vagy vezetékeket.
Robbanásveszély
Az akkumulátort ne tegye ki
erős napsütésnek, melegnek
valamint tűznek.
Sérülésveszély rövidzárlat,
marásveszély vagy izgató
hatású gőzök kilépése mi-
att
Ne nyissa ki az akkumulátort.
A készüléket csak az akku-
mulátor eltávolítása érdeké-
ben szabad kinyitni.
Vegye ki az akkumulátort és
környezetbarát módon távo-
lítsa el (gyűjtőhelyen vagy a
kereskedőnél).
– 8
HU
93

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?