Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
lehkým fyzickým zraněním nebo
k věcným škodám.
Uvedení přístroje do
provozu
Popis zařízení
Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky,
zda nechybí příslušenství či zda doda-
ný přístroj není poškozen. Při škodách
způsobených dopravou informujte las-
kavě Vašeho obchodníka.
ilustrace viz stránka 2
Obrázek
WV 50
1 Nabíječka s nabíjecím kabelem
2 Základní zařízení
3 Nabíjecí zdířka
4 Ukazatel nabíjení / provozu
5 Stojan
6 Rukojet'
7 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)
8 Nádrž na znečištěnou vodu, odní-
matelná
9 Uzávěr nádrže na znečištěnou
vodu
10 Odlučovač
11 Odjištění, odlučovač
12 Nástavec se stěrkami
13 Odjištění, sací tryska
WV 50 plus *
14 Postřikovací láhev
15 Postřikovací páčka
16 Stírací nástavec
17 Upevňovací kroužek pro stírací ná-
sadu
18 Stírací polštářek z mikrovláken
19 Koncentrovaný prostředek na čiště-
ní oken
* v závislosti na vybavení
96
Montáž zařízení
ilustrace
Sací trysku nasaďte na odlučovač
tak, aby bylo slyšet její zaklapnutí.
Namontujte postřikovací
láhev a stírací nástavec a
naplňte čisticím
prostředkem*
* v závislosti na vybavení
Upozornění: Upozorňujeme nato, že
během prvního spuštění stříkací hlavy
odpadne přepravní pojistka.
Namontujte stírací nástavec
ilustrace
Odšroubujte postřikovací hlavu z
postřikovací láhve.
Na postřikovací hlavu nasaďte po-
střikovací nástavec.
Zajistěte stírací nástavec a postři-
kovací hlavu stavěcím kroužkem.
ilustrace
Stírací polštářek připněte na stírací
nástavec a připevněte upínací pás-
kou.
Naplnění postřikovací láhve
ilustrace
Naplňte postřikovací láhev koncen-
trátem, který je součástí dodávky (1
x 20 ml), a pomalu láhev doplňte
čistou vodou (vydatnost je 250 ml
roztoku čisticího prostředku).
Láhev uzavřete.
Nabíjení akumulátoru
ilustrace
Nabíječku zapojte do vhodné zá-
suvky.
Zastrčte zástrčku nabíjecího kabelu
do zadní strany zařízení.
Upozornění: Během nabíjení bliká
ukazatel nabíjení / provozu. Až
– 5
CS

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?