Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 160

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Seno prietaiso ir
akumuliatoriaus baterijos
utilizavimas
Šiame prietaise yra įmontuotas aku-
muliatorius, kurį reikia išmontuoti prieš
utilizuojant naudotą prietaisą.
Akumuliatoriaus išėmimas ir
šalinimas
Trumpojo jungimo pavojus
Nesilieskite prie kontaktų ar
laidų.
Sprogimo pavojus
Saugokite akumuliatorių nuo
stiprių saulės spindulių, karš-
čio ir ugnies.
Sužalojimo pavojus dėl
trumpojo jungimo, išėsdini-
mo ir dirginančių garų po-
veikio
Neatidarykite akumuliato-
riaus.
Prietaisą galima atidaryti tik
norint utilizuoti akumuliatorių.
Išimkite akumuliatorių ir šalin-
kite pagal aplinkos apsaugos
reikalavimus (pristatykite į su-
rinkimo punktus arba parda-
vėjui).
160
– 8
LT

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?