Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vanhan laitteen ja akun
hävittäminen
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu
akku, joka on otettava pois ennen van-
han laitteen hävittämistä.
Akun poisto ja hävitys
Oikosulkuvaara
Älä kosketa mitään kontakte-
ja tai johtoja.
Räjähdysvaara
Älä altista akkua voimakkaal-
le auringonsäteilylle, kuu-
muudelle tai tulelle.
Oikosulun, syöpymisen tai
ulostulevien ärsyttävien
kaasujen aiheuttama louk-
kaantumisvaara
Älä avaa akkua.
Laitteen saa avata ainostaan
akun hävittämistä varten.
Ota akku pois ja hävitä se ym-
päristöystävällisesti (vie se
keräyspaikkaan tai jälleen-
myyjälle).
68
– 8
FI

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?