Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
συσκευής και έχουν κατανοή-
σει τους κινδύνους που ενδέ-
χεται να προκύψουν.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παί-
ζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά πρέπει να βρίσκο-
νται υπό επιτήρηση, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα παί-
ζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρη-
ση δεν πρέπει να εκτελούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Μην εισάγετε αντικείμενα
μέσα από την σχισμή εξαερι-
σμού.
Μην ψεκάζετε στα μάτια.
Μην στρέφετε τη δέσμη ψεκα-
σμού απευθείας πάνω σε εξο-
πλισμό που περιέχει ηλεκτρι-
κά εξαρτήματα, π.χ. στο εσω-
τερικό ενός φούρνου.
Πριν τη χρήση σε ευαίσθητες
(πολύ γυαλιστερές) επιφάνει-
ες, δοκιμάστε να χρησιμοποι-
ήσετε το σφουγγάρι μικροϊ-
νών σε ένα μη ορατό σημείο.
Υποδείξεις για το συσσωρευ-
τή
Κίνδυνος βραχυκυκλώμα-
τος! Μην εισάγετε αγώγιμα
αντικείμενα (π.χ. κατσαβίδια ή
παρόμοια) στην υποδοχή
φόρτισης.
Η φόρτιση του συσσωρευτή
επιτρέπεται μόνο με τον γνή-
σιο φορτιστή που συνοδεύει
την συσκευή ή με τους εγκε-
κριμένους από την
KARCHER φορτιστές.
70
Υποδείξεις για το φορτιστή
Αντικαταστήστε άμεσα το
φορτιστή και το καλώδιο φόρ-
τισης με γνήσια εξαρτήματα
σε περίπτωση εμφανούς βλά-
βης.
Χρησιμοποιείτε και φυλάσσε-
τε το φορτιστή σε στεγνούς
χώρους, θερμοκρασία περι-
βάλλοντος 5 - 40° C.
Μην πιάνετε ποτέ το φις με
υγρά χέρια.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Ο συσσωρευτής έχει ελεγχθεί
σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς διεθνών μετα-
φορών και μπορεί να μετα-
φερθεί / να αποσταλεί.
Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συ-
σκευασία στα οικιακά απορρίμμα-
τα, αλλά παραδώστε την προς
ανακύκλωση.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν
πολύτιμα, ανακυκλώσιμα υλικά
και ουσίες, τα οποία δεν επιτρέ-
πεται να καταλήξουν στο περι-
βάλλον. Γι' αυτό, μην πετάτε τη
συσκευή και το συσσωρευτή που
περιέχει στα οικιακά απορρίμμα-
τα. Μπορείτε να τα απορρίψετε
δωρεάν μέσω των τοπικών συ-
στημάτων επιστροφής και συλλο-
γής υλικών.
Υποδείξεις για τα συστατικά
(REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συ-
στατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύ-
θυνση:
www.kaercher.com/REACH
– 4
EL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?