Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Використовувати та
зберігайте зарядний
пристрій тільки в сухих
приміщеннях при
температурі
навколишнього
середовища 5 - 40 °C.
Ніколи не торкайтесь
мережного штекеру
вологими руками.
Вказівки щодо
транспортування
Акумулятор перевірений
відповідно до приписань з
міжнародних перевезень
та може бути
транспортований/
відправлений.
Захист навколишнього
середовища
Матеріали упаковки піддаються
переробці для повторного
використання. Будь ласка, не
викидайте пакувальні
матеріали разом із домашнім
сміттям, віддайте їх для
повторного використання.
Старі пристрої містять коштовні
матеріали, що
переробляються, і речовини,
які не повинні потрапляти у
навколишнє середовище. З цієї
причини пристрій та
акумулятор, що міститься в нім,
не можна утилізувати разом з
побутовими відходами.
Утилізацію можна провести
безкоштовно через місцеві
системи рециркуляції та збору
відходів.
Інструкції із застосування
компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти
наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH
Знаки у посібнику
Обережно!
Для небезпеки, яка
безпосередньо загрожує та
призводить до тяжких травм
чи смерті.
Попередження
Для потенційно можливої
небезпечної ситуації, що
може призвести до тяжких
травм чи смерті.
Увага!
Для потенційно можливої
небезпечної ситуації, що
може призвести до легких
травм чи спричинити
матеріальні збитки.
Введення в експлуатацію
Опис пристрою
При розпакуванні перевірте вміст
упаковки на наявність додаткового
обладнання чи пошкоджень. У
випадку пошкоджень при
транспортуванні повідомте про це
своєму продавцю.
Див. малюнки на сторінці 2
Малюнок
WV 50
1 Зрядний пристрій з кабелем
2 Базовий пристрій
3 Гніздо зарядки
4 Індикатор зарядки / режиму
роботи
5 Ніжка
6 Ручка
– 5
UK
163

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?