Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Accu opladen
Afbeelding
Het oplaadapparaat in een geschikt
stopcontact steken.
Stekker van de laadkabel aan de
achterkant van het toestel insteken.
Instructie: Tijdens het opladen
knippert de ladings- / bedrijfsindica-
tie. Wanneer de accu volledig gela-
den is, brandt het continu.
Beginnen met het werk
Reiniging met spuitfles en
veegstuk*
*afhankelijk van de uitvoering
Afbeelding
Om het reinigingsmiddel aan te
brengen de spuithendel van de fles
indrukken en het oppervlak gelijk-
matig inspuiten, vervolgens het vuil
met het veegstuk losmaken.
Instructie: Pad indien nodig onder
stromend water uitwassen!
Afbeelding
Apparaat inschakelen, ladings- /
bedrijfsindicatie brandt continu.
Belangrijk: Verzeker u voor het ge-
bruik ervan dat de aftreklippen vrij van
vuil zijn.
Voor het opzuigen van de reini-
gingsvloeistof het apparaat van bo-
ven naar beneden trekken.
Instructie: Moeilijk bereikbare op-
pervlakken kunnen zowel dwars als
omgekeerd schoongezogen wor-
den (beperkte hoeveelheid).
Instructies:
Bij zwakke accu begint de oplaad- / be-
drijfsaanduiding langzaam te knippe-
ren en het apparaat schakelt na een
bepaalde tijd uit. In dit geval de accu
opladen.
30
Terwijl de sproeifles in actie is, kan het
apparaat uitgeschakeld worden. Daar-
mee wordt de bedrijfstijd per accula-
ding duidelijk verhoogd.
Reiniging zonder spuitfles
Reinigingsmiddel volgens de indi-
caties van de fabrikant zoals ge-
bruikelijk aanbrengen en vuil oplos-
sen.
Verder net zo te werk gaan als bij
"Reinigen met spuitfles en wisop-
zetstuk", Afbeelding
Werk onderbreken
Afbeelding
Apparaat uitschakelen en op voet
plaatsen (parkeerstand).
Reservoir tijdens het werk
Wanneer het max. vulniveau (marke-
ring) van het vuilwaterreservoir bereikt
is, het reservoir leegmaken a.u.b.
Afbeelding
Apparaat uitschakelen.
Afbeelding
Sluiting van het vuilwaterreservoir
trekken en het reservoir leegma-
ken.
Sluiting van vuilwatertank sluiten.
– 6
NL
.
leegmaken

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?