Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Käyttöönotto
Laitekuvaus
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta,
ovatko kaikki varusteet olemassa ja
ovatko osat vaurioituneet Jos havaitset
kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliik-
keeseen.
Kuvat, katso sivu 2
Kuva
WV 50
1 Latauslaite ja latausjohto
2 Peruslaite
3 Latauskotelo
4 Lataus- / käyttönäyttö
5 Jalusta
6 Käsikahva
7 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
8 Likavesisäiliö, irrotettava
9 Suljin, likavesisäiliö
10 Erotin
11 Lukituksen vapautus, erotin
12 Pyyhinhuulella varustettu suutin
13 Imusuulakkeen lukituksen vapautus
WV 50 plus *
14 Suihkutuspullo
15 Suihkutusvipu
16 Pyyhkimissuutin
17 Pyyhkimissuuttimen kiinnitysren-
gas
18 Mikrokuitu-pyyhintyyny
19 Ikkunanpuhdistusaine-tiiviste
*varusteista riippuen
Laitteen asennus
Kuva
Pistä imusuulake niin syvälle erotti-
meen, että kuulet sen napsahtavan
lukitukseen.
Asenna suihkutuspullo ja
pyyhkimissuutin paikalleen ja
täytä puhdistusaineella*
*varusteista riippuen
Huomautus: Varmista, että suihkutus-
päätä ensimmäistä kertaa käytettäes-
sä sen kuljetusvarmistus irtoaa.
Pyyhkimissuuttimen asennus
Kuva
Kierrä suihkutuspää irti suihkutus-
pullosta.
Aseta pyyhkimissuutin suikutus-
päähän.
Varmista pyyhkimissuutin ja suih-
kutuspää lukitusrenkaalla.
Kuva
Aseta pyyhintyyny pyyhinsuutti-
meen ja kiinnitä tarranauhalla.
Suihkutuspullon täyttö
Kuva
Tyhjennä mukana toimitettu tiiviste
(1 x 20 ml) suihkutuspulloon ja täy-
tä pullo hitaasti puhtaalla vedellä
(saadaan 250 ml puhdistusaineliu-
osta).
Sulje pullo.
Akun lataaminen
Kuva
Työnnä latauslaite asianmukaiseen
pistorasiaan.
Kytke latausjohto laitteen takana
olevaan pistokkeeseen.
Huomautus: Lataus- /käyttönäyttö
vilkkuu latauksen ajan. Kun akku on
ladattu täyteen, se palaa jatkuvasti.
– 5
FI
65

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?