Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Oppbevaring av apparatet
Oppbevar apparatet stående i et
tørt tom.
Feilretting
Sprayflasken spruter ikke
Fyll rengjøringsmiddel.
Pumpemekanismen i sprayflasken
er defekt, ta kontakt med forhandle-
ren.
Apparatet starter ikke
Kontroller lade- / driftsindikatoren:
Intet signal hhv. langsomt blinken-
de signal: Lade opp batteriet.
Ved hurtig blinkende signal: Ta
kontakt med forhandleren.
Striper ved rengjøringen
Skyll avstrykeren.
Snu slitte avstrykerlepper:
Trekk avstrykerleppen av silikon si-
deveis ut. Silikonleppen fuktes i det
runde området med vann eller ren-
gjøringsmiddel. Silikonleppen føres
omvendt inn i holderen igjen.
Skift avstrykerleppe ved behov:
Dersom begge kanter er slitte etter
snuing av silikonleppen, må du skif-
te ut med en ny silikonileppe Sili-
konleppen skiftes som beskrevet
over.
Kontroller doseringen av rengjø-
ringsmidlet.
Det kommer vann ut av
lufteslissene
Tøm bruktvannstanken (maks.
100 ml innhold).
Tilleggsutstyr
Konsentrat for vinduspussing (4 x
20 ml)
Bestillingsnr.:
Mikrofibermopp (2 Ant.)
Bestillingsnr.:
Avstryker, bred (2 stykk)
Bestillingsnr.:
Hofteveske
Bestillingsnr.:
Tekniske data
Beskyttelsestype
Volum bruktvannstank
Driftstid ved fullt ladet
batteri
Nominell spenning batteri 3,6
Nominell effekt apparat 12
Ladetid ved tomt batteri 2
Utgangsspenning lader 5,5
Utgangsstrøm lader
Lydtrykksnivå (EN
60704-2-1)
Vekt
Batteritype
Det tas forbehold om tekniske end-
ringer!
– 7
NO
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 ml
20
min
V
W
h
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
55

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?