Download  Print this page

Dane Techniczne - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 73 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i przycinania
żywopłotów i krzewów w ogrodach przydomowych i
działkowych.

Dane techniczne

Sekator do żywopłotu
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Długość cięcia
Rozwarcie zębów
Częstotliwość skoku na biegu jałowym
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01:2014
Klasa ochrony
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla
danego kraju dane te mogą się różnić.
Sekator do żywopłotu
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Długość cięcia
Rozwarcie zębów
Częstotliwość skoku na biegu jałowym
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01:2014
Klasa ochrony
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla
danego kraju dane te mogą się różnić.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-15.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia
akustycznego 75 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A).
Niepewność pomiaru K =2 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745-2-15 wynoszą:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został
pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745
dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do
porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do
wstępnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z
innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także
jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań
Bosch Power Tools
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny
mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania
podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,
mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.
Montaż i praca
Planowane działanie
Zakres dostawy
Montaż przedłużacza
Włączanie
Wyłączanie
Polski | 73
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Rysunek
Strona
1
167
2
167
2
167
2
168
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading