Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 135

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 135 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Montaža in obratovanje
Cilj dejanja
Obseg pošiljke
Namestitev podaljševalnega kabla
Vklop
Iskanje napak
Simptomi
Možen vzrok
Škarje za živo mejo ne
Brez omrežne napetosti
delujejo
Omrežna vtičnica je okvarjena
Podaljševalni kabel je poškodovan
Varovalka je sprožila
Škarje za živo mejo delujejo
Podaljševalni kabel je poškodovan
s prekinitvami
Okvarjena interna kabelska napeljava vrtnega orodja
Defektno vklopno/izklopno stikalo
Motor deluje, noži mirujejo
Interna napaka
Noži se segrejejo
Topi noži
Razpokani noži
Preveliko trenje zaradi pomanjkljivega mazanja
Močne vibracije/šum
Vtičnica je okvarjena
Servis in svetovanje o uporabi
www.bosch-garden.com
Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate
nujno navesti desetmestno številko izdelka s tipske tablice
vrtnega orodja.
Slovensko
Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si
Bosch Power Tools
Cilj dejanja
Izklop
Slika
Stran
Delovna navodila
1
167
Vzdrževanje noža
2
167
Shranjevanje in transport
2
167
Izbor pribora
Odlaganje
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in
Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in
njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna
orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Slovensko | 135
Slika
2
2, 3
4
4
5
Pomoč
Preveriti in vklopiti
Uporabite drugo vtičnico
Preverite kabel in ga po potrebi
zamenjajte, če je poškodovan
Zamenjajte varovalko
Preverite kabel in ga po potrebi
zamenjajte, če je poškodovan
Poiščite pomoč v servisu
Poiščite pomoč v servisu
Poiščite pomoč v servisu
Prečka z noži se naj nabrusi
Prečka z noži se naj nabrusi
Pršenje z mazalnim oljem
Poiščite pomoč v servisu
Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske
odpadke!
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Stran
168
167– 168
169
169
169

Advertisement

Table of Contents
loading