Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 83 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Symbol
Význam
Chráňte sa pred zásahom elektrickým
prúdom.
Dovolená manipulácia
Zakázaný druh manipulácie
Technické údaje
Nožnice na živý plot
Vecné číslo
Menovitý príkon
Dĺžka strihu
Vzdialenosť nožov
Počet voľnobežných kmitov
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
Trieda ochrany
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre
niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
Nožnice na živý plot
Vecné číslo
Menovitý príkon
Dĺžka strihu
Vzdialenosť nožov
Počet voľnobežných kmitov
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
Trieda ochrany
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre
niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-2-15.
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je
typicky: Hladina akustického tlaku 75 dB(A); hladina
akustického výkonu 95 dB(A). Nespoľahlivosť merania
K =2 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
(suma vektorov troch smerov) a
h
nepresnosť merania K zisťované podľa normy
2
EN 60745-2-15: a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
h
Bosch Power Tools
Symbol
Používanie podľa určenia
Toto záhradnícke náradie je určené na strihanie a
zarovnávanie živého plotu a krovia v záhradách pri dome a v
záhradkárskych kolóniách.
AHS 45-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa
meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju
používať na vzájomné porovnávanie elektronáradia. Hodí sa aj na
predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy
používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale
bude elektronáradie používať na iné práce, s odlišným
príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou
údržbou, može sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť
zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
2
.
Slovensky | 83
Význam
Príslušenstvo
AHS 50-16
AHS 55-16
3 600 H47 C..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 480-16
AHS 500-16
3 600 H47 B..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
F 016 L81 732 | (29.5.17)
AHS 60-16
3 600 H47 D..
450
600
16
3400
2,8
/II
AHS 550-16
3 600 H47 C..
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading