Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 74 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
74 | Polski
Planowane działanie
Wskazówki robocze
Konserwacja noża
Przechowywanie i transport
Wybór osprzętu
Lokalizacja usterek
Symptomy
Możliwa przyczyna
Sekator nie działa
Brak napięcia sieciowego
Uszkodzone gniazdko sieciowe
Przedłużacz jest uszkodzony
Zadziałał bezpiecznik
Sekator pracuje z
Przedłużacz jest uszkodzony
przerwami
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego
okablowania narzędzia ogrodowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Silnik pracuje, noże
Błąd wewnętrzny
zatrzymują się
Noże mocno się
Tępy nóż
nagrzewają
Wyszczerbiony nóż
Za duże tarcie z powodu niedostatecznego
nasmarowania
Silne wibracje/dźwięki
Uszkodzone narzędzie ogrodowe
Obsługa klienta oraz doradztwo
dotyczące użytkowania
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego
numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce
znamionowej narzędzia ogrodowego.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
BSC
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: +48 227 154460
Faks: +48 227 154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Rysunek
Strona
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Usuwanie odpadów
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych,
zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowa-
dzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami
ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Usunięcie usterki
Skontrolować i włączyć
Podłączyć urządzenie do innego gniazdka
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić
Wymienić bezpiecznik
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Oddać listwę tnącą do ostrzenia
Skontrolować stan listwy tnącej
Spryskać olejem smarowym
Zwrócić się do punktu serwisowego
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów
z gospodarstwa domowego!
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading