Download  Print this page

Українська - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 98 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
98 | Українська
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Пояснення щодо символів
Прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
Не користуйтеся кущорізом в дощ. Захищайте
кущоріз від дощу.
Вимикайте кущоріз та витягуйте штепсель з
розетки, якщо Ви хочете перенастроїти або
очистити його, якщо шнур заплутався,
перерізаний або пошкоджений або якщо Ви
залишаєте кущоріз без нагляду навіть на
короткий проміжок часу.
Загальні застереження для електроприладів
Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-
мання застережень і вказівок може призвести до уражен-
ня електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі
(з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без
електрокабелю).
Безпека на робочому місці
 Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
 Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади
можуть породжувати іскри, від яких може займатися
пил або пари.
 Під час праці з електроприладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете
втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
відвернута.
Електрична безпека
 Штепсель електроприладу повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
 Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води
в електроприлад збільшує ризик ураження
електричним струмом.
 Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішування або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що
рухаються. Пошкоджений або закручений кабель
збільшує ризик ураження електричним струмом.
 Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для
зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що
розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик
ураження електричним струмом.
 Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення
зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
 Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите,
та розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до серйозних травм.
 Вдягайте особисте захисне спорядження та
обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в залеж-
ності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не
ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
 Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути
електроприлад в електромережу або під'єднати аку-
муляторну батарею, брати його в руки або переносити,
впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий.
Тримання пальця на вимикачі під час перенесення
електроприладу або підключення в розетку увімкнутого
приладу може призвести до травм.
 Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
Перебування налагоджувального інструмента або
ключа в частині приладу, що обертається, може
призвести до травм.
 Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.
Це дозволить Вам краще зберігати контроль над
електроприладом у несподіваних ситуаціях.
 Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Про-
сторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в деталі, що рухаються.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading