Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 89 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Sövényvágó
Cikkszám
Névleges felvett teljesítmény
Késhossz
Késtávolság
Üresjárati löketszám
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014"
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint
Érintésvédelmi osztály
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges
kivitelekben ezek az adatok változhatnak.
Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-15 szabványnak
megfelelően kerültek meghatározásra.
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
Hangnyomásszint 75 dB(A); hangteljesítményszint
95 dB(A). Bizonytalanság K =2 dB.
Viseljen fülvédőt!
a
rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K
h
bizonytalanság az EN 60745-2-15 szabvány szerint:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabványban rögzített mérési módszerrel került
meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok
összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a
rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő
alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha
az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra,
különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás
mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az
egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen
megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés
kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan
Hibakeresés
Probléma
Lehetséges ok
A sövényvágó nem
Hálózati feszültség hiányzik
működik
A dugaszoló aljzat hibás
A hosszabbító kábel megrongálódott
A biztosíték leoldott
Bosch Power Tools
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
perc
3400
kg
2,6
/II
kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész
munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen
csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos
kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.
Felszerelés és üzemeltetés
A tevékenység célja
Szállítmány tartalma
A hosszabbító kábel felszerelése
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Munkavégzési tanácsok
A kések karbantartása
Tárolás és szállítás
Tartozék kiválasztása
Magyar | 89
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Ábra
Oldal
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Elhárítás módja
Ellenőrizze és kapcsolja be
Használjon egy másik dugaszolóaljzatot
A kábelt vizsgálja meg, és ha
megrongálódott, cserélje ki
Cserélje ki a biztosítékot
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading