Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 113

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 113 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Date tehnice
Foarfece de tăiat gard viu
Număr de identificare
Putere nominală
Lungime de tăiere
Deschiderea dinţilor
Număr de curse la mersul în gol
Greutate conform EPTA-Procedure
01:2014
Clasa de protecţie
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor
ţări, aceste speificaţii pot varia.
Foarfece de tăiat gard viu
Număr de identificare
Putere nominală
Lungime de tăiere
Deschiderea dinţilor
Număr de curse la mersul în gol
Greutate conform EPTA-Procedure
01:2014
Clasa de protecţie
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor
ţări, aceste speificaţii pot varia.
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 60745-2-15.
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod
normal de: nivel presiune sonoră 75 dB(A); nivel putere
sonoră 95 dB(A). Incertitudine K =2 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor a
(suma vectorială a trei direcţii)
h
şi incertitudinea K au fost determinate conform
EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate
în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit şi pentru evaluarea provizorie a
solicitării vibratorii.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu
accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu
beneficiază de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor
se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate
amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul
întregului interval de lucru.
Bosch Power Tools
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este
deconectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv.
Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea
considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul
de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu:
întreţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea
căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Montare şi funcţionare
Scopul acţiunii
Set de livrare
Montarea cablului prelungitor
Pornire
Oprire
Indicaţii de lucru
Întreţinerea cuţitelor
Depozitare şi transport
Alegerea accesoriilor
Română | 113
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Figura
Pagina
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading