Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 120

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 120 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
120 | Български
Отстраняване на дефекти
Симптоми
Възможна причина
Акумулаторната ножица
Няма захранващо напрежение
не тръгва
Повреден е контактът на захранващата
мрежа
Удължителният кабел е повреден
Задействал се е предпазен прекъсвач
Акумулаторната ножица
Удължителният кабел е повреден
работи с прекъсвания
Вътрешен електрически дефект на
градинския електроинструмент
Пусковият прекъсвач е повреден
Електродвигателят
Вътрешна грешка
работи, ножовете не се
движат
Ножовете се нагряват
Ножовете са затъпени
Ножовете са с повреден (нащърбен)
режещ ръб
Твърде голямо триене поради
недостатъчно смазване
Силни вибрации/шум
Градинският електроинструмент е
дефектен
Сервиз и технически съвети
www.bosch-garden.com
Винаги когато се обръщате с въпроси към
представителите на Бош непременно посочвайте 10-
цифрения каталожен номер на градинския
електроинструмент.
България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Отстраняване
Проверете и включете
Използвайте друг контакт
Проверете и заменете кабела, ако е повреден
Заменете предпазния прекъсвач
Проверете и заменете кабела, ако е повреден
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Мечът трябва да бъде шлифован
Мечът трябва да бъде проверен
Напръскайте с машинно масло
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за
електроинструменти
Бракуване
Не изхвърляйте електроинструменти при
битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EC относно
бракувани електрически и електронни устройства и
утвърждаването й като национален закон
електроинструментите, които не могат да се използват
повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани
на подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях вторични суровини.
Правата за изменения запазени.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading