Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 43 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Symbol
Betydning
Forbudt handling
Tilbehør
Tekniske data
Hækkeklipper
Typenummer
Nominel optagen effekt
Snitlængde
Tandåbning
Slagantal ubelastet
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Hækkeklipper
Typenummer
Nominel optagen effekt
Snitlængde
Tandåbning
Slagantal ubelastet
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-15.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 75 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usik-
kerhed K =2 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier a
(vektorsum for tre retninger)
h
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende
indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Bosch Power Tools
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til at klippe og studse hække og
buske i almindelige haver og kolonihaver.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Montering og drift
Handlingsmål
Leveringsomfang
Forlængerledning anbringes
Tænding
Slukning
Arbejdsanvisninger
Vedligeholdelse af kniv
Opbevaring og transport
Valg af tilbehør
Dansk | 43
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Fig.
Side
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading