Download  Print this page

Dane Techniczne - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 118 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
118 | Polski
dostosowane do napięcia ładowania akumulatora w
ładowarce. W innym przypadku grozi niebezpieczeństwo
pożaru lub eksplozji.
 Ładowarkę należy utrzymywać w czystości.
Zabrudzenie może stać się przyczyną porażenia
elektrycznego.
 Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki,
przewodu i wtyku. Nie używać ładowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie
ładowarki. Naprawa powinna zostać przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu
przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
Uszkodzone ładowarki, przewody i wtyki zwiększają
ryzyko porażenia elektrycznego.
 Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na
łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia itp.) ani w
sąsiedztwie łatwopalnych substancji. Ze względu na
wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania
istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
 Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych
ładowarki. Ładowarka może się przegrzać i przestać
funkcjonować prawidłowo.
Konserwacja
 Przed przystąpieniem do czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem narzędzia ogrodowego, a
także w sytuacjach, gdy narzędzie miałoby zostać
pozostawione na pewien czas bez nadzoru, należy
wyjąć akumulator.Podczas wykonywania prac
obsługowych w pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić
rękawice ogrodowe.
 Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o własne
bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub uszkodzone części.
 Przed przystąpieniem do składowania narzędzia
ogrodowego listwę tnącą należy posmarować olejem do
konserwacji.
 Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia
ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy
regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i
śruby są mocno dokręcone.

Dane techniczne

Akumulatorowy sekator do żywopłotu
Numer katalogowy
Częstotliwość skoku na biegu jałowym
Długość cięcia
Rozwarcie zębów
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014
Numer seryjny
F 016 L81 560 | (21.9.16)
 Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
 Listwę tnącą należy przed każdym użyciem
posmarować olejem do konserwacji.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
użytkowaniu elektronarzędzia.
Symbol
Znaczenie
Należy nosić rękawice ochronne
Zakładać okulary ochronne.
Kierunek ruchu
Uruchomienie
Wyłączenie
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Osprzęt
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i przycinania
żywopłotów i krzewów w ogrodach przydomowych i
działkowych.
EasyHedgeCut 12-35
EasyHedgeCut 12-350
EasyHedgeCut 12-351
3 600 H49 B..
-1
min
2400
mm
350
mm
15
kg
1,9
Zob. numer seryjny (tabliczka znamionowa)
EasyHedgeCut 12-45
EasyHedgeCut 12-450
3 600 H49 A..
2400
450
15
2,0
na narzędziu ogrodowym
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading