Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 112 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
112 | Română
Siguranţă electrică
 Atenţie! Înaintea lucrărilor de întreţinere sau curăţare
deconectaţi scula electrică de grădină şi scoateţi din
priză ştecherul de la reţea. La fel şi în cazul în care
cablul electric este deteriorat, tăiat sau încâlcit.
 După deoconectarea foarfecelui de tăiat gard viu,
cuţitul acestuia continuă să se mai mişte încă câteva
secunde. Fiţi precauţi! Nu atingeţi cuţitul aflat în
mişcare.
Pentru siguranţă, scula dumneavoastră electrică de grădină
este izolată de protecţie şi nu necesită împământare.
Tensiunea de lucru este 230 V AC, 50 Hz (pentru ţările
nemembre UE 220 V, 240 V în funcţie de modelul de
execuţie). Utilizaţi numai cabluri prelungitoare admise.
Informaţii în acest sens găsiţi la centrul dumneavoastră
autorizat pentru asistenţă tehnică post-vânzare.
Pot fi utilizate numai cabluri prelungitoare de tipul H05VV-F
sau H05RN-F.
Pentru mărirea siguranţei se recomandă folosirea unui
întrerupător de protecţie (RCD) cu un curent de declanşare
de maximum 30 mA. Acest întrerupător de protecţie ar trebui
controlat înainte de fiecare utilizare.
Respectaţi instrucţiunile de folosire ale fabricantului cablului
prelungitor sau al tamburului de cablu cât şi reglementările
naţionale privind utilizarea acestora.
Indicaţie privind produsele care nu se comercializează în
GB:
ATENŢIE: Pentru siguranţa dumneavoastră este necesar ca
ştecherul sculei electrice de grădină să fie racordat la cablul
prelungitor. Cupla cablului prelungitor trebuie să fie protejată
împotriva stropilor de apă, să fie confecţionată din cauciuc
sau învelită în cauciuc. Cablul prelungitor trebuie folosit cu un
dispozitiv de blocare la tracţiunea accidentală a cablului.
Cablul prelungitor trebuie folosit cu un dispozitiv de blocare la
tracţiunea accidentală a cablului.
Dacă, cablul de racordare este deteriorat, repararea acestuia
se va executa numai de către un atelier autorizat Bosch.
Întreţinere
 Putaţi întotdeauna mănuşi pentru grădină, atunci când
manipulaţi cuţitele ascuţite sau dacă lucraţi în apropierea
acestora.
 Controlaţi scula electrică de grădină şi, din considerente
legate siguranţă, înlocuiţi componentele uzate sau
deteriorate ale acesteia.
 Înainte de depozitarea sculei electrice de grădină gresaţi
întotdeauna bara portcuţite cu spray de întreţinere.
 Controlaţi dacă piuliţele, bolţurile şi şuruburile sunt bine
fixate pentru garantarea funcţionării în condiţii de
siguranţă a foarfecelui de tăiat gard viu.
 Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de
la Bosch.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Simboluri
Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi
înţelegerea instrucţiunilor de utilizare. Reţineţi aceste
simboluri şi semnificaţia lor. Interpretarea corectă a
simbolurilor vă ajută să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula
electrică.
Simbol
Semnificaţie
Purtaţi mănuşi de protecţie
Purtaţi ochelari de protecţie.
Direcţie de deplasare
Pornire
Oprire
Protejaţi-vă împotriva electrocutării.
Acţiune permisă
Acţiune interzisă
Accesorii
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică de grădină este destinată tăierii şi tunderii
gardului viu şi a tufişurilor din grădinile din faţa caselor şi din
grădinile cu destinaţie tip hobby.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading