Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 99

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 99 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Якщо існує можливість монтувати пи-
ловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та
правильно використовувалися. Використання пило-
відсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
 Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному діапазоні потужності.
 Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути
або вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
 Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
 Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У
разі застосування недосвідченими особами прилади
несуть в собі небезпеку.
 Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно
працювали та не заїдали, не були пошкодженими або
настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на
функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі
треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними
знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється
поганим доглядом за електроприладами.
 Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
 Використовуйте електроприлад, приладдя до нього,
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та спе-
цифіку виконуваної роботи. Використання
електроприладів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
Сервіс
 Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність
приладу на довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для кущоріза
 Оберігайте всі частини тіла від контакту з ножем. Ні в
якому разі не намагайтеся видалити зрізаний матеріал
чи притримати матеріал, який Ви збираєтесь зрізати,
при ввімкненому приладі. Витягуйте матеріал, що
Bosch Power Tools
застряв, лише при вимкненому приладі. Мить
неуважності при користуванні кущорізом може призвести
до серйозних травм.
 Переносьте кущоріз за ручку при вимкненому ножі.
При транспортуванні чи зберіганні кущоріза завжди
надівайте захисну кришку. Обережне поводження з
приладом зменшує небезпеку поранення ножем.
 Тримайте електроінструмент лише за ізольовані
рукоятки, оскільки ніж може зачепити заховану
електропроводку або власний шнур живлення.
Зачеплення ножем електропроводки, що знаходиться
під напругою, може заряджати також і металеві частини
електроінструменту та призводити до ураження
електричним струмом.
 Не допускайте потрапляння кабелю у зону різання.
Під час роботи кабель може буте захований в кущах та
випадково перерізаний.
Додаткові попередження
 Цей прилад не призначений для використання особами
(включаючи дітей) з обмеженими психічними,
чуттєвими або розумовими здатностями або
недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями –
це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за
ними спостерігає особа, що відповідає за їхню безпеку,
або вони отримують від неї вказівки щодо того, як слід
використовувати прилад.
Необхідно спостерігати за дітьми, щоб переконатися,
що вони не грають з приладом.
 Під час роботи міцно тримайте прилад двома
руками і зберігайте стійке положення. Двома руками
Ви зможете надійніше тримати електроприлад.
 Перш, ніш покласти електроприлад, зачекайте, поки
він не зупиниться.
 Під час роботи в радіусі 3 м не повинно бути інших
людей або тварин. Оператор несе відповідальність
перед третіми особами, що знаходяться в робочій зоні.
 Ніколи не беріть кущоріз за ножовий брус.
 В жодному разі не дозволяйте користуватися
кущорізом дітям і особам, що не знайомі з цими
інструкціями. Національні приписи можуть обмежувати
допустимий вік користувача.
 Ніколи не обрізайте кущі, коли поблизу знаходяться
люди, зокрема діти або домашні тварини.
 Користувач несе відповідальність за нещасні випадки,
тілесні ушкодження інших людей і пошкодження
чужого майна.
 Не працюйте з кущорізом босоніж або у відкритих
сандалях. Завжди майте на собі міцне взуття і довгі
штани. Рекомендується вдягати міцні рукавиці, взуття,
що не ковзається, та захисні окуляри. Не вдягайте
просторий одяг або прикраси, адже вони можуть
зачепитися в деталях, що обертаються.
 Ретельно огляньте місце, де Ви збираєтесь підстригати
кущі, та приберіть дроти та інші чужорідні тіла.
 Перед користуванням кущорізом завжди
продивляйтеся, чи не зносилися і чи не пошкоджені
ножі, гвинти ножів та інші деталі ножового вузла.
Українська | 99
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading