Download  Print this page

Polski - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 69 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: +90 232 4571465
Tel.: +90 232 4584480
Fax: +90 232 4573719
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri
Tel.: +90 352 3364216
Tel.: +90 352 3206241
Fax: +90 352 3206242
E-mail: gunay@ankarali.com.tr
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun
Tel.: +90 362 2289090
Fax: +90 362 2289090
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
İstanbul
Tel.: +90 212 2974320
Fax: +90 212 2507200
E-mail: info@marmarabps.com
Bağrıaçıklar Oto Elektrik
Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
Konya
Tel.: +90 332 2354576
Tel.: +90 332 2331952
Fax: +90 332 2363492
E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Tasfiye
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin
2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek
tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden
kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Bosch Power Tools

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Opis symboli obrazkowych
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać
niniejszą instrukcję eksploatacji.
Nie wolno użytkować sekatora do żywopłotu
podczas deszczu. Nie wolno wystawiać sekatora
do żywopłotu na działanie deszczu.
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub
konserwacyjnych przy sekatorze do żywopłotu, w
przypadku zablokowania się przewodu
sieciowego, przecięcia go lub uszkodzenia, a
także w czasie (nawet krótkich) przerw w pracy
należy wyłączyć sekator do żywopłotu i wyjąć
wtyk z gniazda sieciowego.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
OSTRZEZENIE
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
Polski | 69
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading