Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 144

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 144 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
144 | Eesti
Tehnilised andmed
Hekikäärid
Tootenumber
Nimivõimsus
Lõikepikkus
Hammaste vahekaugus
Tühikäigusagedus
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi
Kaitseaste
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Hekikäärid
Tootenumber
Nimivõimsus
Lõikepikkus
Hammaste vahekaugus
Tühikäigusagedus
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi
Kaitseaste
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60745-2-15.
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase
75 dB(A); helivõimsuse tase 95 dB(A). Mõõtemääramatus
K=2 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase a
(kolme telje vektorsumma) ja mõõtemää-
h
ramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga
2
EN 60745-2-15: a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
h
Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab
kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks
võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista
kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista
kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid
või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla
siiski teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla
tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka
aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid
tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib
vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.
Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju
eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu
ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv
töökorraldus.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
AHS 45-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Kokkupanek ja kasutamine
Toimingu eesmärk
Tarnekomplekt
Pikendusjuhtme ühendamine
Sisselülitamine
Väljalülitamine
2
.
Tööjuhised
Lõiketerade hooldus
Hoidmine ja transportimine
Lisatarviku valik
AHS 50-16
AHS 55-16
3 600 H47 C..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 480-16
AHS 500-16
3 600 H47 B..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Joonis
1
2
2
2
2, 3
4
4
5
Bosch Power Tools
AHS 60-16
3 600 H47 D..
450
600
16
3400
2,8
/II
AHS 550-16
3 600 H47 C..
450
550
16
3400
2,7
/II
Lehekülg
167
167
167
168
167– 168
169
169
169

Advertisement

Table of Contents
loading